Hiệu quả mô hình sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh Fusa chăm sóc lúa ở Phường Tân Dân – Chí Linh – Hải Dương

Những đánh giá tích cực từ kết quả bước đầu của mô hình khảo nghiệm phân bón hữu cơ vi sinh Fusa  bón cho lúa do Trung tâm Khuyến nông Phường Tân Dân-Chí Linh-Hải Dương kết hợp với Công Ty Cổ Phần Phân Bón Fusa thực hiện ở vụ mùa vừa qua mở ra hướng đi mới trong sản xuất nông nghiệp sạch, thân thiện với môi trường.

  Hiện nay, với sự phát triển mạnh của nền nông nghiệp đã tạo ra một lượng lớn lương thực đáp ứng cho con người. Tuy nhiên do mức độ thâm canh cao, đất liên tục được sử dụng dẫn đến cây trồng dễ bị ngộ độc hữu cơ do rơm rạ được vùi xuống đất nhưng chưa kịp phân hủy. Bên cạnh đó, việc sử dụng ngày càng nhiều phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật làm cho đất bị chai cứng, chua hóa, không giữ được phân bón, cây trồng phát triển không cân đối dẫn đến một số đối tượng sâu bệnh mới như bệnh lùn sọc đen, vàng lùn, lùn xoắn lá… phát sinh, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng nông sản. Do vậy, hiện nay với xu hướng phát triển nông nghiệp có chất lượng cao, thân thiện với môi trường đang được phát triển mạnh, việc sử dụng phân vi sinh và các chế phẩm thay thế phân hóa học nhằm tạo ra sản phẩm sạch, chất lượng cao để nâng cao giá trị nông sản đang được quan tâm, đẩy mạnh. Trên cơ sở đó, vụ mùa năm 2021, Trung tâm Khuyến nông phối hợp với đơn vị Phân Bón Fusa triển khai mô hình khảo nghiệm sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh Gap của Fusa  bón cho lúa, không sử dụng phân bón hóa học với diện tích 10 sào đã mang lại hiệu quả tích cực.  

Mô hình sử dụng 100% phân hữu cơ vi sinh và chế phẩm với lượng 40kg phân vi sinh/sào, 2kg chế phẩm/sào, gieo cấy giống lúa HY198 trên cả ruộng mô hình và đối chứng với tổng chi phí 330.000 đồng/sào, cao hơn ruộng đối chứng sử dụng hoàn toàn phân hóa học 108.000 đồng/sào. Sử dụng phân bón và chế phẩm sau khi cày lồng dập ra, bón lót trước khi lồng cấy và 2 lần bón thúc. Qua theo dõi, đánh giá cho thấy lúa trong mô hình có thời gian sinh trưởng ngắn hơn 3 ngày so với ruộng đối chứng, lá lúa từ đầu vụ đến cuối vụ có màu xanh vàng, độ tàn lá bền đến cuối vụ, bộ rễ phát triển khỏe mạnh; cây lúa ít sâu bệnh (chỉ phải phun 2 lần, chủ yếu bằng thuốc sinh học trong khi ruộng đối chứng phải phun 5 lần), là một ưu thế giúp nông dân tiết kiệm chi phí thuốc BVTV, hạn chế độc hại cho con người và môi trường, tạo sản phẩm sạch. Về năng suất, ruộng mô hình và ruộng đối chứng cho năng suất tương đương nhau, tuy nhiên nếu hạch toán hiệu quả kinh tế khi lúa trong mô hình ký kết hợp đồng với các công ty, doanh nghiệp thu mua gạo hữu cơ sẽ chênh lệch cao hơn 4.776.200 đồng/ha, tương đương 172.000 đồng/sào so với lúa ở ruộng đối chứng sử dụng phân hóa học.

One thought on “Hiệu quả mô hình sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh Fusa chăm sóc lúa ở Phường Tân Dân – Chí Linh – Hải Dương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *