Thông tin Tập Đoàn FUSA

Địa chỉ: KCN Tiền Trung, Phường Ái Quốc, Tp Hải Dương, Tỉnh Hải Dương.

Hotline: 091.371.8636

Email: fusa@kimchinh.vn

Gửi thông tin liên hệ