Sản phẩm phân bón hỗn hợp NPK Fusa

Phân bón NPK là tên gọi chung của các loại phân bón hỗn hợp, có chứa ít nhất hai trong ba nguyên tố kể trên. Tùy theo từng chủng loại và mục đích sử dụng, tỉ lệ của các nguyên tố đa lượng trong phân bón NPK sẽ có sự khác biệt.

Danh mục: