VIDEO CLIP

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Tư vấn khách hàng
Kinh doanh 1 0123654789
Tư vấn dịch vụ
Kinh doanh 2 0123654789
Tư vấn thiết bị
 
le"> <h2> H� TR� TR�C TUY�N</h2> </div> <div class="support-area"> <img src="/images/support_online.png" width="250px" border="0" /> <div class="email"> phanbonfusa@gmail.com </div> <asp:Repeater ID="rptHotro" runat="server" OnItemDataBound="rptHotro_ItemDataBound"> <ItemTemplate> <div class="support-item"> <div class="name"><asp:Literal ID="ltlInfo1" runat="server"></asp:Literal></div> <div class="image"> <asp:HyperLink ID="hlkHotro" runat="server"> <asp:Image ID="imgHotro" runat="server" /></asp:HyperLink> </div> <div class="info"> <asp:HyperLink ID="hlkName" runat="server"></asp:HyperLink> <asp:Literal ID="ltlPhone" runat="server"></asp:Literal> </div> </div> </ItemTemplate> </asp:Repeater> </div> <div class="clear"> &nbsp;</div> </div> <div style="clear: both; height: 15px;"> </div> <div class="right-area"> <div class="title"> <h2> <asp:HyperLink ID="hlkTintuc" runat="server"></asp:HyperLink></h2> </div> <div style="clear: both; height: 15px;"> </div> <asp:Repeater ID="rptTintuc" runat="server" OnItemDataBound="rptSchool_ItemDataBound"> <ItemTemplate> <div class="school-item"> <div class="img pic"> <asp:HyperLink ID="hplImg" runat="server"> <asp:Image ID="imgNews" BorderWidth="0" runat="server" /></asp:HyperLink><br /> <br /> </div> <div class="name"> <asp:HyperLink ID="hplTitle" runat="server"></asp:HyperLink> </div> </div> </ItemTemplate> <SeparatorTemplate> <div class="school-separator"> </div> </SeparatorTemplate> </asp:Repeater> <div class="clear"> &nbsp;</div> </div> <div style="clear: both; height: 15px;"> </div> <div class="adv-area-right"> <asp:Repeater ID="rptAdv3" runat="server" OnItemDataBound="slideBanner_ItemDataBound"> <ItemTemplate> <asp:HyperLink ID="hlkBanner" runat="server"> <asp:Image ID="imgBanner" runat="server" /> </asp:HyperLink> </ItemTemplate> </asp:Repeater> </div> </div> <!--Right-->
Công ty cổ phần phân bón Fusa xin gửi lời chào đến Quý khách hàng, chúc Quý khách hàng sức khỏe và thành công trong cuộc sống.
Kính thưa Quý khách hàng, Việt Nam là một nước nông nghiệp đang trong giai đoạn phát triển khoa học kỹ thuật nhằm cơ giới hóa nông nghiệp. Để góp phần phát triển nền nông nghiệp nước nhà và cải thiện đời sống cho bà con nông dân, Công ty cổ phần phân bón Fusa đã xây dựng nhà máy sản xuất phân bón Fusa theo tiêu chuẩn 9001:2008 giúp tăng năng suất và chất lượng nông sản cho bà con nông dân. Sản phẩm phân bón Fusa được sản xuất trên dây chuyền tiên tiến hiện đại của nước ngoài và các yêu cầu của cơ quan chủ quản Việt Nam.

Công ty cổ phần phân bón Fusa tiếp tục mở rộng thị trường tiêu thụ nội địa và đẩy mạnh xuất khẩu sang một số thị trường mới như LàoMalayxiaCapuchiaMyanma… Công ty đang phấn đấu đưa uy tín và thương hiệu FUSA lên tầm cỡ khu vực.

Công ty Cổ phần phân bón Fusa cam kết cung cấp những sản phẩm chất lượng tốt nhất, với cung cách phục vụ tốt nhất cho khách hàng.
Xin chân thành cảm ơn!

Sản phẩm mới
Phân bón NPK 5-10-3+TE CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN FUSA - Phân bón NPK

Phân bón NPK 5-10-3+TE

Phân bón NPK 5-10-3+TE, phân bón, phan bon, phân bón fusa, phan bon fu sa, phan bon thuc, phân bón thúc, bón lót, phân bón lót, bon lot, phan bot lot, phan bon huu co, phân bón hữu cơ, nhà nông, nong nghiep, nông nghiệp, phan bon lua, phan bo cafe, phan bon npk, phân bón npk, npk phan, npk fusa, phân urea, phan ure, phan kali, phân kali, kali, kali fusa, npk cao cấp, npk cao cap

Phân bón NPK 12-2-12+TE CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN FUSA - Phân bón NPK

Phân bón NPK 12-2-12+TE

Phân bón NPK 12-2-12+TE, phân bón, phan bon, phân bón fusa, phan bon fu sa, phan bon thuc, phân bón thúc, bón lót, phân bón lót, bon lot, phan bot lot, phan bon huu co, phân bón hữu cơ, nhà nông, nong nghiep, nông nghiệp, phan bon lua, phan bo cafe, phan bon npk, phân bón npk, npk phan, npk fusa, phân urea, phan ure, phan kali, phân kali, kali, kali fusa, npk cao cấp, npk cao cap

Phân bón NPK 12-3-10+TE CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN FUSA - Phân bón NPK

Phân bón NPK 12-3-10+TE

Phân bón NPK 12-3-10+TE, phân bón, phan bon, phân bón fusa, phan bon fu sa, phan bon thuc, phân bón thúc, bón lót, phân bón lót, bon lot, phan bot lot, phan bon huu co, phân bón hữu cơ, nhà nông, nong nghiep, nông nghiệp, phan bon lua, phan bo cafe, phan bon npk, phân bón npk, npk phan, npk fusa, phân urea, phan ure, phan kali, phân kali, kali, kali fusa, npk cao cấp, npk cao cap

Phân bón NPT 12-5-10+TE CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN FUSA - Phân bón NPK

Phân bón NPT 12-5-10+TE

Phân bón NPT 12-5-10+TE, phân bón, phan bon, phân bón fusa, phan bon fu sa, phan bon thuc, phân bón thúc, bón lót, phân bón lót, bon lot, phan bot lot, phan bon huu co, phân bón hữu cơ, nhà nông, nong nghiep, nông nghiệp, phan bon lua, phan bo cafe, phan bon npk, phân bón npk, npk phan, npk fusa, phân urea, phan ure, phan kali, phân kali, kali, kali fusa, npk cao cấp, npk cao cap

Phân bón NPT15.15.15 +TE CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN FUSA - Phân bón NPK

Phân bón NPT15.15.15 +TE

Phân bón NPT15.15.15 +TE, phân bón, phan bon, phân bón fusa, phan bon fu sa, phan bon thuc, phân bón thúc, bón lót, phân bón lót, bon lot, phan bot lot, phan bon huu co, phân bón hữu cơ, nhà nông, nong nghiep, nông nghiệp, phan bon lua, phan bo cafe, phan bon npk, phân bón npk, npk phan, npk fusa, phân urea, phan ure, phan kali, phân kali, kali, kali fusa, npk cao cấp, npk cao cap

Phân bón NPK 6-8-4+TE CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN FUSA - Phân bón NPK

Phân bón NPK 6-8-4+TE

Phân bón NPK 6-8-4+TE, phân bón, phan bon, phân bón fusa, phan bon fu sa, phan bon thuc, phân bón thúc, bón lót, phân bón lót, bon lot, phan bot lot, phan bon huu co, phân bón hữu cơ, nhà nông, nong nghiep, nông nghiệp, phan bon lua, phan bo cafe, phan bon npk, phân bón npk, npk phan, npk fusa, phân urea, phan ure, phan kali, phân kali, kali, kali fusa, npk cao cấp, npk cao cap

PHÂN BÓN NPK 13.13.13+TE CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN FUSA - Phân bón NPK

PHÂN BÓN NPK 13.13.13+TE

PHÂN BÓN NPK 13.13.13+TE, phân bón, phan bon, phân bón fusa, phan bon fu sa, phan bon thuc, phân bón thúc, bón lót, phân bón lót, bon lot, phan bot lot, phan bon huu co, phân bón hữu cơ, nhà nông, nong nghiep, nông nghiệp, phan bon lua, phan bo cafe, phan bon npk, phân bón npk, npk phan, npk fusa, phân urea, phan ure, phan kali, phân kali, kali, kali fusa, npk cao cấp, npk cao cap

A-Kali New CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN FUSA - Phân bón NPK

A-Kali New

A-Kali New, phân bón, phan bon, phân bón fusa, phan bon fu sa, phan bon thuc, phân bón thúc, bón lót, phân bón lót, bon lot, phan bot lot, phan bon huu co, phân bón hữu cơ, nhà nông, nong nghiep, nông nghiệp, phan bon lua, phan bo cafe, phan bon npk, phân bón npk, npk phan, npk fusa, phân urea, phan ure, phan kali, phân kali, kali, kali fusa, npk cao cấp, npk cao cap

PHÂN BÓN NPK 20-1-1+TE CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN FUSA - Phân bón NPK

PHÂN BÓN NPK 20-1-1+TE

PHÂN BÓN NPK 20-1.0-1.0+TE, phân bón, phan bon, phân bón fusa, phan bon fu sa, phan bon thuc, phân bón thúc, bón lót, phân bón lót, bon lot, phan bot lot, phan bon huu co, phân bón hữu cơ, nhà nông, nong nghiep, nông nghiệp, phan bon lua, phan bo cafe, phan bon npk, phân bón npk, npk phan, npk fusa, phân urea, phan ure, phan kali, phân kali, kali, kali fusa, npk cao cấp, npk cao cap

Phân bón NPK 3-9-6+TE CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN FUSA - Phân bón NPK

Phân bón NPK 3-9-6+TE

Phân bón NPK 3-9-6+TE, phân bón, phan bon, phân bón fusa, phan bon fu sa, phan bon thuc, phân bón thúc, bón lót, phân bón lót, bon lot, phan bot lot, phan bon huu co, phân bón hữu cơ, nhà nông, nong nghiep, nông nghiệp, phan bon lua, phan bo cafe, phan bon npk, phân bón npk, npk phan, npk fusa, phân urea, phan ure, phan kali, phân kali, kali, kali fusa, npk cao cấp, npk cao cap

Phân bón NPK 16.0.9+TE CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN FUSA - Phân bón NPK

Phân bón NPK 16.0.9+TE

Phân bón NPK 16.0.9+TE, phân bón, phan bon, phân bón fusa, phan bon fu sa, phan bon thuc, phân bón thúc, bón lót, phân bón lót, bon lot, phan bot lot, phan bon huu co, phân bón hữu cơ, nhà nông, nong nghiep, nông nghiệp, phan bon lua, phan bo cafe, phan bon npk, phân bón npk, npk phan, npk fusa, phân urea, phan ure, phan kali, phân kali, kali, kali fusa, npk cao cấp, npk cao cap

Phân bón NPK 15-5-5+TE CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN FUSA - Phân bón NPK

Phân bón NPK 15-5-5+TE

Phân bón NPK 15-5-5+TE, phân bón, phan bon, phân bón fusa, phan bon fu sa, phan bon thuc, phân bón thúc, bón lót, phân bón lót, bon lot, phan bot lot, phan bon huu co, phân bón hữu cơ, nhà nông, nong nghiep, nông nghiệp, phan bon lua, phan bo cafe, phan bon npk, phân bón npk, npk phan, npk fusa, phân urea, phan ure, phan kali, phân kali, kali, kali fusa, npk cao cấp, npk cao cap

Phân bón rễ Urea N46TE CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN FUSA - Phân bón NPK

Phân bón rễ Urea N46TE

Urea N46TE, phân bón, phan bon, phân bón fusa, phan bon fu sa, phan bon thuc, phân bón thúc, bón lót, phân bón lót, bon lot, phan bot lot, phan bon huu co, phân bón hữu cơ, nhà nông, nong nghiep, nông nghiệp, phan bon lua, phan bo cafe, phan bon npk, phân bón npk, npk phan, npk fusa, phân urea, phan ure, phan kali, phân kali, kali, kali fusa, npk cao cấp, npk cao cap

Phân bón Fusa 16-7-7+TE CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN FUSA - Phân bón NPK

Phân bón Fusa 16-7-7+TE

Phân bón Fusa 16-7-7+TE, phân bón, phan bon, phân bón fusa, phan bon fu sa, phan bon thuc, phân bón thúc, bón lót, phân bón lót, bon lot, phan bot lot, phan bon huu co, phân bón hữu cơ, nhà nông, nong nghiep, nông nghiệp, phan bon lua, phan bo cafe, phan bon npk, phân bón npk, npk phan, npk fusa, phân urea, phan ure, phan kali, phân kali, kali, kali fusa, npk cao cấp, npk cao cap

Phân bón NPK 16-16-8+TE CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN FUSA - Phân bón NPK

Phân bón NPK 16-16-8+TE

Phân bón NPK 16-16-8+TE, phân bón, phan bon, phân bón fusa, phan bon fu sa, phan bon thuc, phân bón thúc, bón lót, phân bón lót, bon lot, phan bot lot, phan bon huu co, phân bón hữu cơ, nhà nông, nong nghiep, nông nghiệp, phan bon lua, phan bo cafe, phan bon npk, phân bón npk, npk phan, npk fusa, phân urea, phan ure, phan kali, phân kali, kali, kali fusa, npk cao cấp, npk cao cap